دانلود رمان و آهنگ قدیمی

رمان عاشقانه – برگه 6 – دانلود رمان و آهنگ های قدیمی | آوای خیس

رسانه اوای خیس در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و مجاز میباشد
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
61,461

دانلود

دانلود رمان نُت های هوس از مسیحه زادخو (فایل pdf) با لینک مستقیم
رمان نت های هوس !
210,256

دانلود

دانلود رمان خط و نشان pdf از مسیحه زادخو لینک مستقیم
خط و نشان - مسیحه
96,083

دانلود

دانلود رمان اربابی در ایران قدیم از مسیحه زادخو
رمان اربابی از مسیحه
341,067

دانلود

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان عرق سگی - مسیحه
146,956

دانلود

دانلود رمان شوکران هوس از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
رمان شوکران هوس
117,501

دانلود

دانلود جلد دوم رمان این عشقه یا هوس؟ pdf از مسیحه زادخو با لینک مستقیم
جلد دوم رمان این عشقه یا هوس
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (24)

دانلود رمان بارکا pdf از نرگس س با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نرگس س میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان بارکا

نفسی عمیق کشید

و سیگار روشن شده را میان دو انگشتش گرفت

نگاهش را به آسمان دوخت و نفسی دیگر سر داد

به منظره روبه رویش نگاه کرد که در حال طلوع آفتاب است و

شروع روزی تلخ و پر تنش برای خانواده‌اش!

از بالای پرتگاه به دریای زیر پایش که موج ها با تمام قدرتشان به سنگ ها

بر خورد می کنن نگاه کرد و پک عمیقی به سیگارش زد.

نمی دانست چه حسی دارد بر روی زانوهایش نشست و

گل کوچکی که در گوشه ای بود را کَند.

گل را چند بار در دستش چرخش داد..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جزیره سرگردانی

قسمت اول رمان بارکا

از جایش بلند شد و ی ک بار دیگر منظره ی روبه رویش را از نظر گذراند

پک دیگر ی به سیگار زد

بعد اتمام س یگار آن را در زیر پایش له کرد

جلوتر رفت و لبهی پرتگاه بزرگ که ارتفاعش زیاد بود

ایستاد.

سرش را به عقب برگرداند و

دوباره نگاهش را به

دریا و طلوع آفتاب دوخت.

می دانست می خواهد چه کار کند

افکار جور واجور در سرش در حال جوالن دادن بود.

و تهش ختم می شد پا یان دادن به زندگیش!

با اخم و صورتی جمع شده

زیر لب چ یز ی با خود زمزمه کرد:

_منو ببخش باران

فل ش گذاشته شده بر روی میز با برخورد گربه ی باران به آن،

وارد کشوی کوچک شد.

باران با وسایل و چمدانی که در دست داشت شماره

کامیار را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت ،

با آن دستش وسای ل خری د شده را گرفت و چمدان را بر روی زم ین گذاشت.

کلید را از ..

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (16)

دانلود رمان قمار آرزوها pdf از آزاده بختیاری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آزاده بختیاری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان قمار آرزوها

سرگذشت دختری را که وسیله معامله پدرش می شود واورا، آرزوهایش و

عشقش را نادیده می گیرند اون دخترک، دلش می شکندو نجابتش راقمار می کنند

پدرش، تن وروح دختر را می فروشد به اهریمن صفتی که خود را از دام بلا برهاند

نیستی وتباهی مادر وبرادر آن دخترک بی نوا از دست کارهای بد وتوهین آمیز

پدرشان، کافر آبادی بی انتهاست وزجری جگر سوز

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حجله در خون آزاده بختیاری

قسمت اول رمان قمار آرزوها

یه خونه گرم وصمی می به خاطر وجود مادر داشتیم من

با مادرم وام یر برادرم لحظات خوب ی رو داشتم،

پر از عشق ودوست داشتن پدرم، اکثر اوقات خونه نبود

ووقتی هم که میومد، حال درستی نداشت

اوایل بهترین پدر دن یا بود واز همه چیز برامون فراهم

می کرد زندگی رو روال وخوبی داشتی م با عشق

واحساس فراوون تا ای نکه به خاطر نقطه ضعف شدید

پدرم که رفی ق باز ی بود، زندگ ی ما از این رو به

اون رو شد افتاد دردام اعتیاد نا گفته نماند، خودش

اول از همه مقصر بود سستی ولغزش عامل

اصلی بدبختی اش شد

بعدها اعتیاد شدیدتر ی پیدا کرد ویا دی ر میومد یا

وقتی هم که میومد، نعشه وخمار بود با اعصاب ی

داغون ولحنی تند مادرمو آزار میداد هی چوقت

امیر برادرم باز ی کودکانه رو با پدر تجربه نکرد نه

پارکی نه سی نمایی، هی چی همیشه براش خوب ی بابا عقده بود

امیر ده ساله شده بود ومن پانزده سالم بیشتر نبود

عاطفه عمیق ی ب ین ما شکل گرفته بود وجونمون

رو برای هم میدادیم زندگی تکرار ی، آدمای تکرار ی

دیدن قیافه و..

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (11)

دانلود رمان جزیره سرگردانی pdf از سیمین دانشور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سیمین دانشور میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان جزیره سرگردانی

داستان درباره ی دختری به اسم هستی هستش که پیش مادر بزرگ خودش

خانم نوریان زندگی میکند خانم نوریان که پیشه اموزگاری دارد با یاد تنها پسر

کشته شده اش در جریانات سیا سی زندگی میکند عشرت مادر هستی که

با یه مرد پولدار ازدواج کرده سعی در این داره که برای هستی

یک شوهر خوب پیدا کنه و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سووشون سیمین دانشور

قسمت اول رمان جزیره سرگردانی

سحر نبود نور از شیشه ی پنجره پشت پلکهای هستی افتاد و

به قلبش راه یافت و ستاره ای در دلش چشمک زد

پاشد در تختخوابش نشست زمین و زمان روشن بود

یک آن مثل همه ی خوش باورها باور کرد که روز از دل

ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاییده شد اما نور

تنها یک لحظه پایید : صبح اول از دروغ خود سیاهروی

شده بود

هستی گلوله های پنبه ی به موم آغشته را از گوشهایش درآورد و

خرناسه ی مادربزرگ که در تخت مقابل خوابیده

بود با تاریکی بهم آمیخت

تاریکی و صدا دراز کشید و چشمهایش را بست

خواب می دید : در سرزمین ناشناسی است از گرما عرق کرده پیراهنش به تنش

چسبیده از تشنگی له له می زند درختهای ناشناخته ای را می بیند که برگهایشان

سوخته شاخه های شکسته سایه ندارند چند تا زن با چادر عبایی

دستهایشان را حمایل دیگهایی که بر سر دارند

کرده می آیند چانه و گردن زنها خالکوبی شده نقش کژدم مار

نه این یکی

نقش ستاره است و آن دیگری نقش هالل ماهی چانه اش را در بر گرفته

چشمهای هستی درست نمی بیند تا همه

ی نقشها را درست بشناسد از یک زن که نقش..

Like2Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (31)

دانلود رمان تو خود خود بهاری pdf از belatrix با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان belatrix میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان تو خود خود بهاری

من راحتم! همین جا! جایی دور از تمام دنیا و هیاهویش راستش را بخواهی

لاک تنهایی جای خیلی بدی هم نیست؛ اگر زیاد به تنها بودنت فکر نکنی

اگر خودت یا دیگران مدام یادآوریش نکنید اگر بگذاری اگر بگذارند

من پشت این دیوارها،دور از تو و دنیایت آرامِ آرامم آنقدر آرام و ساکن که

گاهی خیال می کنم نبضم به خواب رفته است خیال می کنم مرده ام

و هیچ شمعی برایم روشن نمی شود

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ریما

قسمت اول رمان تو خود خود بهاری

ھمانطور کھ آرام و با حوصلھ طرح شمعدانی مورد علاقھ ام را روی کاغذ می ریختم بدون آن کھ

دست خودم باشد فکرم پیش آنھا بود پیش آنھا و امام غریبی کھ دلم برای دیدنش، آن ھم برای بار

اول، پر می کشید ولی مداد را پشت گوشم گذاشتم آآآآآه نمی دانم از دیروز صبح کھ رفتند این

چندمین آه است نھ فایده ندارد باید بھشان زنگ بزنم اما دستی کھ میرفت تا تماس را برقرار

کند بھ سختی مشت کردم و گوشی را با حرص کنارم روی کاناپھ پرت کردم لوس! لوس! لوس!

این تنھا کلمھ ای بود کھ در حال حاضر خودم را لایقش می دیدم!بلند شدم و

شروع بھ قدم زدن کردم باید فکرم را مشغول می کردم نمیشد کھ ھر یک ساعت

بھشان زنگ بزنم! طفلک مامانی خودش آنقدر دلواپس من بود کھ با این تلفن ھای وقت و بی وقتم

شک نداشتم غروب نشده بلیت می گرفتند و برمی گشتند! نھ! من این را نمی خواستم من کھ

ساعت ھا برای مامانی و بابا رحیم حرف زدم تا راضیشان کنم آنقدر بزرگ شده ام کھ از..

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (23)

دانلود رمان ترس از عشق pdf از تهمتن با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان تهمتن میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان ترس از عشق

یه دست روی شکمم میکشماصلا شکم در نیاوردم ولی چرا یه کوچولو چه

توقعی دارم به قول همه خودمم خیلی کوچولو ام ولی امیدوارم بچه ای

که توی شکممه به باباش بره نمیدونم اصلا خیلی دلم میخواد پسر بشه

نمیفهمم امروز چم شده حالم خوب نیست یه غمی تو دلمه اون غم که

همیشگی بودهاه چرا اینقدر با خودت چرت و پرت میگی نهبذار برای یه بارم

که شده خاطراتمو مرور کنم توی این دو سال خیلی خواستم اینکارو بکنم

تا ببینم به کجا میخوام برسم اصلا زندگی من به کجا می خواد برسه هر چند

هیچ وقت هیچیش دست من نبودهیچیش چقدر خسته ام چقدر دلم میخواد

بخوابم و وقتی بیدار شدم ببینم من این سالها رو نگذروندم اصلا من یه

طنین دیگه بودم حیف که نمیشه ولی میخوام به قول خان دکتر یه بار

همه ی خاطراتمو مرور کنمتا شاید دیگه ازر دهنده نباشن تا شاید همین

کمک بشه به بچم هر چند این بچه هم دست من نبود مثل بقیه ی زندگیم

برنامه ریزی بقیه بود اما دوستش دارم خیلی تنها چیزیه که تو دنیا

مطمئنم دوستش دارم.حس دوست داشتن کسی قشنگه چون تازه دارم

حسش میکنم با وجود این بچه اما دوست داشته شدنو نمیفهمم یعنی

هیچ وقت کسی نبوده یا اگه بوده من نفهمیدم که دوستم داره ولی

وقتی حس دوست داشتن کسی اینقدر قشنگه حتما دوست داشته شدنم

به همین اندازه شیرین شایدم بیشتره اره حتماخوبه..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان همخون

قسمت اول رمان ترس از عشق

نھ نھ طنین یادت رفتھ عشق پدر و مادرت چھ بلایی سر زندگیت اورد ھان عشق یعنی ھمون

فاصلھ با ھوسش مشخص نیست نمیتونی تشخیص بدی یادته…

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (1)

دانلود رمان ثمره انتظار pdf از Moon-Shine با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Moon-Shine میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان ثمره انتظار

اين داستان از زبان ميثاق و ثمره بيان ميشود و از ديدگاه آندو به روايت داستان ميپردازد

ثمره يك دختر بسيار خوش اندام است كه از كودكي نافبر ميثاق شده ميثاق

نيز با سعي بسيار و كار كردن در پرورش زيبايي اندام توانسته اندام زيبايي

براي خود بسازد و اكنون نيز يك سالن زيبايي اندام دارد ميثاق عاشقانه ثمره را

دوست دارد و اين در حالي است كه ثمره ميثاق را به عنوان پسر عمه دوست دارد

نه يك عشق ثمره پدر بسيار غيرتي دارد بطوريكه حتي درس خوندن را بعد

از ۳ راهنمايي براي ثمره لازم نميداند ولي ميثاق به خاطر اينكه ميداند ثمره

درس را دوست دارد واسطه ميشود و اجازه درس خوندن ثمره را از پدر ميگيرد

ميثاق نيز بسيار غيرتي است و همه جا ثمره را تعقيب ميكند و وقتي كه

پسري به ثمره متلك ميگويد پسر را در حد مرگ ميزند و به ثمره نيز تهمت ميزند

كه رفتار تو درست نيست كه به تو متلك ميگويند اين درگيريها ادامه دارد تا اين که

رمان پیشنهادی

دانلود رمان چادرت را می بویم

قسمت اول رمان ثمره انتظار

كوله ي ورزشيِ رو دوشيمو از اين شونه به اون شونه مي كنم صداي سوت و يه متلك

( – ماشــــاالله)

سرمو برمي گردونم دوباره يه پسر ريزه ميزه ي ديگه و يه متلك ديگه

( – مرسي هيكل)

اعصابم بهم ريخته بود اگه ميثاق منو مي ديد چي؟؟ حتما دوشقّه ام مي كرد

دوباره يه پسر ديگه كه از قصد داشت تو شيكمم مي اومد

آشغالها آخه به تيپ من ميخوره كه اينكاره باشم؟

مقنعمو رو سينم مرتب مي كنم هيكل درشت داشتن خيلي سخته يا بايد

مراقب باشي از پشت مانتوت به…

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (15)

دانلود رمان مهبد pdf از malihe2074 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان malihe2074 میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان مهبد

مهبد پسری از تبار رنج و سختی و مردانگی. از جنس احساس و غیرت

از جنس مقاومت… بزرگ مردی کوچیک که برای محافظت از خواهر برادرای

کوچیکش جنگیده با تمامی مشکلاتش. برای رسیدن به عرش تلاش کرده…

و از اون طرف رایکا دختری که روزی سرد ،مغرور و خودخواه بوده پولهای

پدرش از پارو بالا میرفته…!کسی نمی فهمه حکمت خدا رو.. مهبد به رایکا دل می بنده و… !

همراهمون باشین تا باهم ببینیم ایا میشه دو قشر متفاوت از جامعه کنار هم

با هم عاشقانه بمونن و به اهدافشون برسن یا نه!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان من بازیچه نیستم

قسمت اول رمان مهبد

چشمهامو با یه جعبه چوب کبریتم نمیشد باز نگه

داشت! چرتم گرفته بود و صدای درس دادن خانم

معلم قطع و وصل به گوشم میرسید. اما تمام سعیم

این بود که دقت کنم و یاد بگیرم اما نه که نه مغزم

فرمون نمیداد !صدای معلم مانع خوابیدنم میشد:

_پس به این ترتیب سه ضرب در چهار چند میشه

بچه ها؟!

دیگه هیچی نشنیدم . نمیدونم چقدر گذشته بود که

دستی رفت رو شونم و تکونم داد با ضرب از جام

پریدم و دورو برمو نگاه کردم که چشم های عسلیم

قفل شدن تو یه جفت چشم های قهوه ای تیره که

مهربون نگاهم میکردن و لبخند زیبایی که لبای خانم

معلم میزد بهم. معلم تازه کار و جوونی بود که به

علت مهربونیش مورد پسنده بچه ها بود. با ترس و

اضطراب گفتم:ب… ب… بخشید نفهمیدم کی خوابم برد!

صندلیشو کشید جلو و گفت:

_مهبد باره سومیه که سر کالس من میخوابی!

خجالت زده سرمو انداختم پایین و گفتم:

_عذر میخوام خانم!

نگاه موشکافانه و …

Like1Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (15)

دانلود رمان بر فراز عشق و تاریکی جلد دوم (مهبد) pdf از malihe2074 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان malihe2074 میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان بر فراز عشق و تاریکی جلد دوم (مهبد)

بر فراز عشق و تاریکی، ادامه جلد یک مهبد یعنی داستان جنگیدن

چند انسان برای رسیدن به هدفهای والای زندگیشونه.

در جلد یک شاهد زندگی پسری به نام مهبد و فراز و نشیب های

زندگی کودکان کار بودیم، و حالا مهبد پسری که کودک کار بوده،

بزرگ شده و میخواد قدمی برای کودکان کار برداره و از طرف دیگه

رایکا دختری که گذشته ی سیاهی داشته ، خودش رو وابسته ی مهبدی می‌بینه که دل به دل رایکا داده!

در جلد دو خواهیم دید که، هدف های مهبد تنها به کودکان کار ختم نمی‌شه.

مهبد در کنار تمام اعضای خانوادش رنگ دیگه ای به این جامعه ی دچار تزلزل و بیرحم می‌زنن.

بر فراز عشق و تاریکی شرح تلاش های کودکانی امثال مهبده که

بعد از کلی فراز و نشیب در کودکی و زندگی،حالا رویای بزرگی در سر دارن و

اونم سامان دهی به اوضاع کودکان کار به هر قیمتیه!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دید معکوس

قسمت اول رمان بر فراز عشق و تاریکی

مهبد

نگاهم رو به تابلوی دفتر خانه نسبتا قدیمی با دیوارهای تازه

رنگ شده سفید و ابی رنگ دوختم و آب دهنم رو قورت

دادم، مردد سرِجام ایستادم. قرار بود بعد از کلی صحبت و

اتمام حجت کردن و و رویا پردازی درباره اینده مون، منو رایکا

به هم محرم شیم اما ذهنم پر از افکار مشوش و منفی بود که

نمیتونستم ساماندهی شون کنم! برای همین ، دست رایکا

تو دستم شل شد .شروع کردم به توجیه کردن اون و قانع کردنش.

_رایکا من دلم به این کار رضا نمیده، بیا اول با خانوادت در …

Like0Diss0
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (17)

دانلود رمان من بازیچه نیستم pdf از نسا_عسگری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نسا_عسگری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/غمگین

خلاصه رمان من بازیچه نیستم

داستان زندگی دختری به نام اریکا که پستی و بلندی های

زندگی سرنوشت غیر قابل پیش بینی را برایش رقم میزند!

نامزدش اورا رها می کند

به شیخ های عرب فروخته می شود

عاشق می شود

رنج می کشد

خوشحال می شود

نویسنده این رمان با تمام احساساتش این داستان پرفرازو نشیب را نوشته

خودرا با این داستان یکی می داند

با گریه های اریکا گریه کرده

با خنده هایش خندیده!

پس خوشحال می شود که شما هم این لحظات شاد و غمگین را تجربه کنید..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شاه صنم

دانلود رمان تو خیلی زشتی نسا عسگری

قسمت اول رمان من بازیچه نیستم

نگاھی بھ ساعت خرسی روی میز ام انداختم

ساعت٣۵:۴دقیقھ صبح بود چشمام تر شدت بی خوابی

استرس و…میسوخت

تا۴ساعت دیگھ من تو کنکورھستم وباید تست بزنم

خدایاخودت میدونی کھ مادربیچاره ام

چقدرنذرونیازکرده تا من قبول شم پس خودت کمکم کن

ساعت ۴۵:٩ دقیقھ سرجلسھ بودم تست ھارو بخوبی

میزدم بااین کھ عربی مشکل داشتم و ریاضی

دشواربود اما ھرطورکھ بود تمومش کردم

زمان جواب نتایج کنکور اومد جواب رو کھ گرفتم

سراز پا نمیشناختم از خوشحالی فریاد کشیدم

وخدارو شکر کردم جیغ کشان بھ سمت خونھ دویدم

ھرکس کھ من رو میدید فکر میکرد دیوونھ ام اما

نھ من بھ ارزوم رسیدم

تونستم مادرم روسربلند کنم مادرم کھ فھمید خدارو شکر

کرد ناسلامتی دخترش قراربود کھ وکیل بشھ

برعکس مامان بابام اصلا واسش مھم نبود

برای اون تنھا چیزی کھ اھمیت داره موادشھ اگر موادداشتھ باشھ انگار دنیارو داره

زندگی من اینھ…

تویکی ازمنطقھ ھای تقریباپایین تھران زندگی

میکنیم باتلاش زیادی کھ توی درس خوندن کردم

تونستم تو دانشگاه دولتی قبول بشم خیلی خوشحال بودم..

Like2Diss1
دانلود رمان غمگین عاشقانه آوای خیس (25)

دانلود رمان تاج pdf از کوثر جباری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کوثر جباری میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان تاج

سیاوش پسر کوچکتر حاج ابراهیم راغب،بزرگ راسته‌ی فرش فروش‌ ها که

عقایدی خلاف پدر و برادر بزرگ‌ ترش داره و همین باعث میشه توسط پدر طرد بشه.

اما با وجود طرد شدن سیاوش دست از کارهاش بر نمی داره!ولی زندگی

همین‌طور نمیمونه و با ورود ناگهانی آدم‌‌ های جدید و با رسیدن ارث هنگفتی

از جانب مردی ناشناس به او،سیاوش برای فهمیدن رازی که آن مرد یعنی

سهراب خان‌ زاده،توی وصیت نامه‌اش گفته بایستی وارد بازیی بشه که

چیزی از اون نمیدونه.اما طرف دیگه داستان دختری به نام ترنج است که

هیچ کسی نمیدونه چی توی سرش می‌چرخه و ناخواسته وارد

زندگی سیاوش میشه.هر دو توی یه بازی اما با دو هدف کاملا جدا…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ

Like1Diss3